Про нас

Політична критика – незалежне ліве медіа, створене для поширення критичного знання, популяризації ідей рівності та досягнення прогресивних суспільних змін. Для цього ми звертаємося до трьох важливих для нас галузей – науки, культури та політики. 

У своїй роботі ми відмовляємося від існування “об’єктивної” журналістики та надаємо перевагу “ангажованості”. Ми надаємо голос тим, хто його сьогодні позбавлений: найманим робітни_цям суспільно важливих, але “не престижних” професій, представни_цям дискримінованих груп, активіст_кам низових ініціатив, що прагнуть змінити цей світ на краще.

Політична критика – це майданчик для дискусій, де конкурують різні погляди щодо шляхів системних суспільних змін за виключенням тих, що передбачають будь-які форми дискримінації. Тож ми завжди готові до співпраці.

Пишіть нам на пошту ukraine@politicalcritique.org або шукайте у соцмережах.

Редакція:

  • Таша Ломоносова
  • Роксолана Машкова
  • Сергій Мовчан
  • Ксенія Рибак
  • Катерина Фарбар
  • Олена Сирбу
  • Юрій Черната
  • Віта Шнайдер

Технічна підтримка:
КРП

About us:

Politychna Krytyka is an independent left-wing media created to spread critical knowledge, promote the ideas of equality, and achieve progressive social change. To do this, we turn to three areas that are important areas to us: science, culture and politics. 

In our work, we reject the existence of “objective” journalism and prefer “engaged journalism”. We give a voice to those who are deprived of it today: to workers in socially important but “not prestigious” occupations, to representatives of discriminated groups, activists of grassroots initiatives seeking to change this world for the better.

Politychna Krytyka is a platform for discussion where different views on the paths towards systemic social change compete, except for the paths that involve any kinds of discrimination. So we are always prepared to work together.

Email us at ukraine@politicalcritique.org or look for our pages on social media.

Editorial team:

Tasha Lomonosova
Roksolana Mashkova
Sergey Movchan
Ksenia Rybak
Kateryna Farbar
Olena Syrbu
Yurii Chernata
Vita Schneider

Technical support:

KRP

Якщо ви помітили помилку, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.